Disclaimer

(c) 2001-2011. Bureau Dubbelstraat, Bureau Bladspiegel en Bladspiegel Communicatie zijn handelsnamen van Bladspiegel Communicatie Vof, Bergen op Zoom (ingeschreven in het Handelsregister KvK West-Brabant 201018510000 d.d. 1-05-2001).

Bladspiegel Communicatie Vof en diens vennoten sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.dubbelstraat.nl (en de hieraan gekoppelde sites) het gebruik van informatie die door middel van deze website(s) is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.dubbelstraat.nl (en de hieraan gekoppelde sites) te kunnen raadplegen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden is het niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde bestanden op deze site publiekelijk te verspreiden of te verveelvoudigen, al dan niet binnen een eigen netwerk.

 

Voor meer informatie of voor vragen: info@bladspiegel.nl